Магистърска програма "Здравен мениджмънт"

В университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас на 30.01.2015 г. в 14:00 часа в зала 213 на студентски общежития блок 3 стартира поредната магистърска програма по "Стопанско управление", специализация "Здравен мениджмънт" за бакалаври и магистри от всички направления. Записването продължава.


Формата на обучение е задочна модулна - веднъж месечно от петък в 14:00 часа до неделя включително. Занятията се провеждат в зала 213 на студентски общежития, блок 3 в университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас. Продължителността на магистърската програма е осемнадесет месеца. Семестриалната такса е 600 лева.


Завършилите успешно магистърската програма получават диплома за магистър по Здравен мениджмънт, коята предоставя кариерни възможности за линейни, функционални ръководители на лечебни заведения, здравни организации и здравно - осигурителни каси и фондове.


Ръководител на магистърската програма е проф. д. ик. н. Ангел Мирчев, ръководител катедра "Организация и управление на здравеопазването".


За повече информация: 0878466073.

 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение– 4 семестъра
Прием за кандидати:
1. Бакалаври и магистри от всички професионални направления


Форма на обучение
- редовна и задочна модулна
Форма на дипломиране – Защита на дипломна работа.
Квалификация – Магистър здравен мениджмънт
Завършилите могат да заемат следните длъжности:
- мениджъри и функционални специалисти по управление на здравни заведения и организации от здравната и социална сфера;
- рконсултанти и експерти по управление на здравни заведения, здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище;
- ръководители на звена от различните нива от управлението на здравеопазването и социалната сфера;
- специалисти и ръководители от средно и висше равнище на управление на здравно-осигурителни фондове и каси.

Магистърската програма стартира през 2000-та година като от началото си до сега е подготвила елитни здравни мениджъри и политици в здравеопазването.

За записване и повече информация: Контакти

 

 

 

Уъркшоп "Без икономиии"

Уъркшопът "Без икономии: нови стратегии и решения" ще се състои на 26.10.2012 в Брюксел.

Европейската комисия подпомага партньорствата в здрвани иновации

ЕК взе мерки, с които цели подпомагането на иновации в здравния сектор.

Работният план за съвместно сътрудничество вече е онлайн

Работният план по програмата за здравна общност вече е онлайн и може да бъде свален от тук: http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2012_en.pdf

Резултати от проекта за симулация при обща работа по здравни проблеми на страните в ЕС

Изследването и резултатите могат да бъдат свалени от тук: http://www.ose.be/files/publication/2012/CrossBorderHealthcareSimulation_FinalRep_09052012.pdf

Книгата "Здравният Прометей"

Книгата "Здравният Прометей" - изследване за мобилност при здравните кадри вече е в Интернет и може да се намери на този адрес: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/152324/e95812.pdf

V-то зимно училище в Австрия

Петото издания на зимното училище за здравни мениджъри ще се проведе на 27-28.10.2012 в град Инсбрук, Австрия.

Всички статии