До  Членовете
на АЗМБ

Уважаеми Дами и Господа ,

Стартираме подготовката на Годишната отчетна конференция, която планираме да проведем на 25.04.2015 г. в град Бургас, хотел Аква или България ( ще уточним допълнително и отразим в сайта на асоциацията www.bhma.eu ),  10.00 – 12. 00 часа.

Планираме да активизираме нашата обществено-полезна дейност с цел задълбочаване на дискусията за продължаване и завършване на реформата в здравеопазването и повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги.

Приканвам всеки един от Вас да изпраща свое мнение, оценки и публикации в тази насока.
Давам пример в това отношение с моя публикацията на дискусионен доклад за проблемите, свързани с мобилността и ‘изтичането на мозъци” при медицинските кадри, изнесен на научно-дискусионен форум във Фрайбург, Германия, декември 2014 г. и публикувана в Германия  ( виж раздела научни изследвания в  сайта www.bhma.eu

Приканвам всеки един от Вас в срок до 30.03.2015 да заплати годишния си членски внос  за 2015 г. в размер на 30 лева по банков път на следния адрес:

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул Македония 86, ап.5, ЕИК 103776768, представлявано от Ангел Блажев Мирчев
АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ, ОФИС Варна 2
IBAN BG32CRBA98981230024277
BIC CODE: CRBABGSF.

И моля всеки един от вас персонално да заплати членския си внос ( 30 лева за един Здравен мениджър за годишен членски внос в асоциация, която е филиал на Европейската асоциация по здравен мениджмънт www.ehma.com е „смешна сума) , както и  да присъства на събранието. При физическа невъзможност на някой лично да присъства, Уставът на организацията позволява да упълномощи писмено само с подпис друг член. Позволява се един член да представлява до 3 други,които са го упълномощили.

Нека покажем,че заслужаваме титлата „Здравен Мениджър” и активно участваме в нашия и европейски Елит по Здравен Мениджмънт !

Винаги с Вас и с Уважение

Проф.д.н Ангел Мирчев / Председател на УС)
amirchev@bhma.eu

office@bhma.eu

 

Конференция на Европейската асоциация за здравен мениджмънт (EHMA)

Годишната конференция на Европейската асоциация за здравен мениджмънт ще се състои на 26-28.06.2013 г. в университет Бокони, Милано, Италия. Повече информация за конференцията ще бъде достъпна на по-късен етап.

Брошура

Контакт с организаторите:

Илариа Пасторино, ilaria.pastorino@ehma.org,

European Health Management Association Ltd
6th floor, Rue Belliard 15-17,
1040 Brussels
T.+32 (0)2 502 6525
F.+32 (0)2 503 1007

 

 

 

Уъркшоп "Без икономиии"

Уъркшопът "Без икономии: нови стратегии и решения" ще се състои на 26.10.2012 в Брюксел.

Европейската комисия подпомага партньорствата в здрвани иновации

ЕК взе мерки, с които цели подпомагането на иновации в здравния сектор.

Работният план за съвместно сътрудничество вече е онлайн

Работният план по програмата за здравна общност вече е онлайн и може да бъде свален от тук: http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2012_en.pdf

Резултати от проекта за симулация при обща работа по здравни проблеми на страните в ЕС

Изследването и резултатите могат да бъдат свалени от тук: http://www.ose.be/files/publication/2012/CrossBorderHealthcareSimulation_FinalRep_09052012.pdf

Книгата "Здравният Прометей"

Книгата "Здравният Прометей" - изследване за мобилност при здравните кадри вече е в Интернет и може да се намери на този адрес: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/152324/e95812.pdf

V-то зимно училище в Австрия

Петото издания на зимното училище за здравни мениджъри ще се проведе на 27-28.10.2012 в град Инсбрук, Австрия.

Всички статии